Aktualizacja: 30.11.2015r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 56/2015
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięci 1 drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 170 cm i 1 drzewa gatunku wiąz o dwóch pniach o obwodzie: 190, 210 cm rosnących w granicach drogi powiatowej nr 1026 D w granicach działki ewidencyjnej nr 1086/1 w Kotli.
3 Znak sprawy GK. 6131.56.2015.EP
4 Data złożenia 25-11-2015
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO

UL. SIKORSKIEGO 21, 67-200 GŁOGOW


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapa z lokalizacją drzew i zdjęcia.
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla