Aktualizacja: 06.08.2014r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 34-1/2014
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 7 drzew gatunku sosona o obwodach pni: 150, 135,81, 70, 93, 110, 70 cm, 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 30 cm , 1 drzewa gatunku tuja o obwodzie pnia 20 cm , 10 m2 krzewów ozdobnych rosnących w granicach działki nr 84/5 obręb Kulów.
3 Znak sprawy GK.6131.32.2014
4 Data wydania 06-08-2014
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "RELAKS"

KULÓW , 67-240 KOTLA


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK.6131.32.2014
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie karta B nr 34/2014
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla