Aktualizacja: 09.02.2012r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 4-1/2012
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 110 cm rosnącego w drodze powiatowej nr 1002 w Chociemysli, 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 106 cm, 1 szt drzew gatunku robinia o obwodzie pnia 94 cm rosnących w granicach drogi powiatowej nr 1005 D w Kotli, 1 szt drzewa gatunku lipa r o obwodzie pnia 106 cm rosnącego w granicach drogi powiatowej nr 1004D w obrębie Głogówko
3 Znak sprawy GK. 6131.4.2012.EP
4 Data wydania 08-02-2012
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE

UL. SIKORSKIEGO 21, 67-200 GŁÓGÓW
GŁOGÓW

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK. 6131.4.2012.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie B nr 4/2012
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla