Aktualizacja: 29.04.2013r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 3-1/2013
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa kasztanowca o obwodzuie pnia 250 cm rosnącego na dzialce siedliskowej w obrebie Grochowice
3 Znak sprawy GK.6131.26.2013.EP
4 Data wydania 26-04-2013
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH

MACIEJA RATAJA -LEGNICA 32, 59-220 LEGNICA


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK.6131.26.2013.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie B nr 3/2013
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla