Aktualizacja: 17.07.2008r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 1-2/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : "Kanalizacja sanitarna we wsi Moszowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kotli wraz z gospodarką osadami na oczyszczalni ścieków w Kotli"
3 Znak sprawy 7625/1/2008
4 Data wydania 17-07-2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy GMINA KOTLA

UL. GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

PEŁNOMOCNIK: "PROCOROL" PAWEŁ URBAŃSKI SP. J. , JANIKOWO, UL. GNIEŹNIEŃSKA 67/69, 62-006 KOBYLNICA
7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia 1/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja prawomocna 21 sierpnia 2008 r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie 1/08, 1-1/08, 1-1,1/08
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla