Aktualizacja: 10.07.2009r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 25-1/09
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia wydano zezwolenie na usunięcie 2 szt.drzew gatunku klon i odmowiono usunięcia 1 szt drzewa gatunku klon rosnących w granicach drogi powiatowej nr 1005 D w Głogówku
3 Znak sprawy 7635/25/09
4 Data wydania 10-07-2009
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy STAROSTA GŁOGOWSKI

UL SIKORSKIEGO 21, 67-200 GŁOGÓW


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia 24/09
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie 24/09
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla