Aktualizacja: 17.11.2017r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 16-1/2017
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 140 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 94 ROD im. "Przylesie" w Kulowie w granicach działki ewidencyjnej nr 165/3.
3 Znak sprawy GK.6131.21.2017.EP
4 Data wydania 15-11-2017
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK.6131.21.2017.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie Karta B nr 16/2017
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla