Aktualizacja: 21.08.2015r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 37-1/2015
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 18 drzew gatunku grochodrzew o obwodach pni: 3 szt po 80 cm, 5 szt po 65 cm, 10 szt po 45 cm i 50 m2 krzewów rosnących na dzialce ewidencyjnej nr 1257/3 w obrębie Kotli.
3 Znak sprawy GK.6131.35.2015.EP
4 Data wydania 21-08-2015
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK.6131.35.2015.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Tak.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie Karta B nr 37
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla