Aktualizacja: 06.09.2011r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 21/11
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sz drzew gatunku wierzba o obwodzie pnia 377 cm 1 szt drzewa posusz o obwodzie pni 31 cm oraz 1 szt drzewa gatunku olsza o obwodzie pnia 82 cm rosnących w obrębie Skidniów.
3 Znak sprawy GK.6131.32.2011.EP
4 Data złożenia 19-08-2011
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA W LEGNICY

JAWORZYŃSKA/LEGNICA 199, 59-220 LEGNICA


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapa z lokalizacją drzew.
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) wydano zezwolenie nr GK. 6131.32.2011.EP
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla