Aktualizacja: 21.02.2014r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 10-1/2014
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 3 szt drzew gatunku brzoza, 81 szt drzew gatunku sosna, 2 szt drzew gatunku olcha rosnących w granicach użytku łąki na terenie działki 652/266 obręb Grochowice.
3 Znak sprawy GK.6131.9.2014.EP
4 Data wydania 19-02-2014
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK.6131.9.2014.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie Karta B nr 1/2014
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla