Aktualizacja: 06.09.2011r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 21-1/11
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 377 cm 1 szt drzewa posusz o obwodzie pni 31 cm oraz 1 szt drzewa gatunku olsza o obwodzie pnia 82 cm rosnących w obrębie Skidniów.
3 Znak sprawy GK.6131.32.2011.EP
4 Data wydania 02-09-2011
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA W LEGNICY

JAWORZYŃSKA/LEGNICA 199, 59-220 LEGNICA


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK.6131.32.2011.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie B Nr 21/11
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla