Aktualizacja: 17.05.2016r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 23/2016
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 239 m2 krzewów gatunku głóg i czeremcha rosnących w granicach działki ewidencyjnej nr 1138/1 połozonej w obrębie Kotla.
3 Znak sprawy GK.6131.21.2016.EP
4 Data złożenia 17-05-2016
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A ODDZIAL GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WE WROCŁAWIU WYDZIAL EKSPLOATAC

, -


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapa
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Wydano zezwolenie.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla