Aktualizacja: 07.10.2013r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 12/2013
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów traniny,dzikiej róży,wierzby, carnego bu o łacznej pow. 1632m2 rosnących na działce stanowiącej row melioracyjny w Kotli.
3 Znak sprawy GK.6131.36.2013.EP
4 Data złożenia 20-09-2013
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) STAROSTA GŁOGOWSKI

UL SIKORSKIEGO 21, 67-200 GŁOGÓW


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapa z lokalizacją krzewów
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Wydano zezwolenie nr GK.6131.36.2013.EP
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla