Aktualizacja: 09.04.2010r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 11-1/2010
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia postanowienie stwierdziające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na "Budowie i eksploatacji 19 siłowni wiatrowych o łącznej mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową o nazwie FARMA WIATROWA CEBER 45MW zlokalizowaną z Gminie Kotla w obrębie geodezyjnym Ceber na działkach: 684, 650/18, 652/2, 656, 658/2, 697, 667/1, 669/3, 676/2, 646/5, 669/1, 684, 662, 682/1, 665/11, 673/6 ", określające jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
3 Znak sprawy 7625/1/2010
4 Data wydania 09-04-2010
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy EKOWAT 1 SP. Z O.O.
RASIAK KRZYSZTOF

UL. PRZEMYSŁOWA 128/2C, 76-200 SŁUPSK


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia 11/2010
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie A 11/2010
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla