Aktualizacja: 11.12.2008r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 5-1/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia zezwolenie na usunięcie drzew 1 szt. gatunku kasztanowie rosnącego na działce 1089/2 w Kotli i 1 szt drzewa gatunku lkon rocnącego na działce 384/1 w Kulowie
3 Znak sprawy 7635/36/08
4 Data wydania 16-10-2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE

SIKORSKIEGO 21, 67-200 GŁÓGÓW
GŁOGÓW

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia 5/2008
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla