Aktualizacja: 03.07.2015r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 27/2015
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku wierzba o 4 pniach o obwodzie: 100, 170, 230 i 260 cm rocnących na działce 84/5 Rodzinnego ogrodu działkowego im. "RELAKS" w Kulowie.
3 Znak sprawy GK.6131.27.201.EP
4 Data złożenia 19-06-2015
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "RELAKS"

KULÓW , 67-240 KOTLA


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapa z lokalizacją dtrzewa.
7 Nazwa organu - adresata wniosku RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "RELAKS"

KULÓW , 67-240 KOTLA


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Wydano zezwolenie.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla