Aktualizacja: 11.08.2009r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 27/09
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew kasztanowców o obwodach pnii 157 cm i 157 cm rosnącyc w pasie drogi powiatowej 10005 D w Kotli
3 Znak sprawy 7635/27/09
4 Data złożenia 30-07-2009
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) POWIAT GŁOGOWSKI

SIKORSKIEGO 21, 67-200 GŁOGÓW


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku mapa zasadnicza z lokalizacją drzew
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla