Aktualizacja: 08.01.2010r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 32-2/2009
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Skidniów - Pękoszów zabezpieczenie przed wodami przesiąkowymi, gm. Kotla"
3 Znak sprawy 7625/6/2009
4 Data wydania 11-09-2009
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH

MACIEJA RATAJA -LEGNICA 32, 59-220 LEGNICA


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia 32/09
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach dec. jest ostateczna
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie 32/09, 32-1/09
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla