Aktualizacja: 14.01.2016r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 1-1/2016
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie nausunięcie drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 86 cm, 8 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia : 27, 33, 43, 28, 37, 36, 26, 35, 27,, 29, 28. 29, 30, gatunku 4 drzewa gatunku olcha o obwodzie pnia : 34, 25, 32, 18, 18, 18,, 20, 16 cm rosnących na działce nr 567/2 położonej w obrębie Kotla.
3 Znak sprawy GK.6131.1.2016.EP
4 Data wydania 14-01-2016
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK.6131.1.2016.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach TAK
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie A nr 1/2016
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla