Aktualizacja: 04.08.2015r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 32/2015
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew gatunku olcha o obwodach pni 120, 128, 130, 133, 135, 160, 250 cm rosnących na działce nr 181/2 obręb Skidniów.
3 Znak sprawy GK.6131.31.2015.EP
4 Data złożenia 30-07-2015
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapa z lokalizacją drzew.
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Wydano zezwolenie na usunięcie drzew.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Karta B Nr 32-1/2015
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla