Aktualizacja: 25.08.2011r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 19/2011
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt drzew gatunku klon, lipa, brzoza rosnących w pasie drog wojewodzkich nr 319 i 321 w granicach Gminy Kotla.
3 Znak sprawy 6131.23.2011.EP
4 Data złożenia 27-05-2011
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU

UL. KRAKOWSKA 28, 50-425 WROCLAW


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapy z lokalizacją drzew i zdjęcia.
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Wydano zezwolenie GK.1.31.23.2011.EN
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla