Aktualizacja: 05.03.2014r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 15-1/2014
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 10 szt drzew gatunku robinia(akacja) i 30 m2 krzewów gatunku tarnina i jeżyna rosnących na działce nr 1/4 w obrębie Kulów w miejscowości Krążkówko.
3 Znak sprawy GK.6131.12.2014.EP
4 Data wydania 05-03-2014
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK.6131.12.2014.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie Karta B nr 14/2014
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla