Aktualizacja: 16.11.2017r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 15-1/2017
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie drzewa garunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 107cm rosnącego w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 830 w obrębie Kotla.
3 Znak sprawy GK.6131.22.2017.EP
4 Data wydania 15-11-2017
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA _P.W. ŚW. MARCINA

UL.PARAFIALNA 7, 67-240 KOTLA


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK.6131.22.2017.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla