Aktualizacja: 20.11.2009r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 36-1/09
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia zezwolenie na usunięcie 16 szt drzew gartunku sosna i 2 szt drzew gatunku brzoza w granicach dziaki nr 382 i 383 obręb Grochowice
3 Znak sprawy 7635/34/09
4 Data wydania 19-11-2009
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia 7635/34/09
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie 36/09
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla