Aktualizacja: 18.06.2013r.

Lp. Projekty: polityk, strategii, planów lub programów/th>
1 Numer wpisu 7/2013
2 Nazwa projektu dokumentu Projekt programu ochrony Środowiska Gminy Kotla na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
3 Zakres przedmiotowy dokumentu Projekt programu ochrony Środowiska Gminy Kotla na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
4 Data sporządzenia projektu dokumentu 17-06-2013
5 Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Organ zatwierdzający projekt dokumentu RADA GMINY KOTLA

UL. GŁOGOWSKA 93 , 67-240 KOTLA


7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
8 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
9 Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu
10 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla