Aktualizacja: 03.07.2015r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 27-1/2015
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku wierzba o 4 pniach o obwodzie: 100, 170, 230 i 260 cm rocnących na działce 84/5 Rodzinnego ogrodu działkowego im. "RELAKS" w Kulowie.
3 Znak sprawy GK. 6131.27.2015.EP
4 Data wydania 03-07-2015
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "RELAKS"

KULÓW , 67-240 KOTLA


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK. 6131.27.2015.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie Karta B nr 27/2015
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla