Aktualizacja: 12.03.2014r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 17-1/2014
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 130 cm rosnącego na działce nr 258 w obrębie Sobczyce.
3 Znak sprawy GK.6131.19.2014.EP
4 Data wydania 12-03-2014
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK.6131.19.2014.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie Karta B Nr 17/2014
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla