Aktualizacja: 15.04.2009r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 8-1/09
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia wydanie zezwolenia na 5 szt drzew gatunku kasztanowiec i odmowa wydania zezwolenia na 7 szt drzew gatynku kasztanowiec i 1 szt drzewa gatunku lipa rosnących w drodze powiatowej nr 1005 D w Kotli (ul. Głogowska).
3 Znak sprawy 7635/7/09
4 Data wydania 30-03-2009
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE

SIKORSKIEGO 21, 67-200 GŁÓGÓW
GŁOGÓW

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia 8/09
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach ostateczna
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie 8/09
12 Uwagi wniesiono sprzeciw usunięcia drzewa gatunku kasztanowiec przy posesji nr 66 i wnioskowano o wykonanie tylko cięć sanitarnych.

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla