Aktualizacja: 21.11.2012r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 32/2012
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 620 cm rosnącego w granicach działki nr 103 w obrębie Głogówko.
3 Znak sprawy GK.6131.36.2012.EP
4 Data złożenia 24-10-2012
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) STAROSTA GŁOGOWSKI

UL SIKORSKIEGO 21, 67-200 GŁOGÓW


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapa z lokalizacją drzew.
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Wydano zezwolenie Nr GK.6131.36.2012.EP
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla