Aktualizacja: 15.03.2017r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 3/2017
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa garunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 260 cm rosnącego w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 830 w obrębie Kotla.
3 Znak sprawy GK.6131.5.2017.EP
4 Data złożenia 08-03-2017
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA _P.W. ŚW. MARCINA

UL.PARAFIALNA 7, 67-240 KOTLA


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapa
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla