Aktualizacja: 18.02.2015r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 6/2015
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 drzew gatunku olcha o obwodach pni 118 cm (3 szt), 90 cm (2 szt), 100 cm (2 szt), 80 cm (3 szt) i 1 drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 190 cm rosnących na dzialce nr 175 w obrębie Skidniów
3 Znak sprawy GK.6131.2.2015.EP
4 Data złożenia 27-01-2015
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Rysunek określajżcy usytuwanie drzew.
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla