Aktualizacja: 03.03.2010r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 11/2010
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa i eksploatacja 19 siłowni wiatrowych o łącznej mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową o nazwie FARMA WIATROWA CEBER 45MW zlokalizowanej z Gminie Kotla w obrębie geodezyjnym Ceber na działkach: 684, 650/18, 652/2, 656, 658/2, 697, 667/1, 669/3, 676/2, 646/5, 669/1, 684, 662, 682/1, 665/11, 673/6 ".
3 Znak sprawy 7625/1/10
4 Data złożenia 03-03-2010
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) EKOWAT 1 SP. Z O.O.
RASIAK KRZYSZTOF

UL. PRZEMYSŁOWA 128/2C, 76-200 SŁUPSK


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku mapa ewidencyjna, karta informacyjna, wypis z ewidencji gruntów, potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej, nośnik informatyczny z kartą informacyjną
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla