Aktualizacja: 27.05.2015r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 23/2015
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku topola o obwodach pni: 305, 354, 371 cm risnących na dzialce nr 223 obręb Skidniów
3 Znak sprawy GK.6131.22.2015
4 Data złożenia 06-05-2015
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapa z likalizacją drzew.
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Wydano zezwolenie.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy A nr 23-1/2015
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla