Aktualizacja: 05.07.2013r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 8-1/2013
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 40 cm rosnącego na działce nr 15/2 wpołożonej w obrębie Głogówko
3 Znak sprawy GK.6131.32.2013.EP
4 Data wydania 04-07-2013
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy MIGA GARDEN SYSTEM ZAKŁAD GŁOGÓWKO

GŁOGÓWKO 55, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK.6131.32.2013.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach tak
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie karta B 8/2013
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla