Aktualizacja: 05.07.2012r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 18/2012
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 260 cm w Krzekotówku i 6 szt drzew gatunku klon o obwodach pni 100, 140, 200, 210, 260, 310 cm w Głogówku rosnących w drogach powiatowych
3 Znak sprawy GK.6131.15.2012.EP
4 Data złożenia 26-04-2012
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE

UL. SIKORSKIEGO 21, 67-200 GŁÓGÓW
GŁOGÓW

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapa z lokalizacją drzew i dokumentacja fotograficzna
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Wydano zezwolenie na usunięcie drzew.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla