Aktualizacja: 01.04.2016r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 12-1/2016
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usnunicie 3 drzew gatunku świerk srebrny o obwodach pni: 91, 105, 111 cm rosnących na dzialce 826/4 w obrębie Kotla.
3 Znak sprawy GK.6131.3.2016.EP
4 Data wydania 01-04-2016
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK.6131.3.2016.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) BRAK

BRAK
BRAK
BRAK
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie Karta B nr 12/2016
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla