Typ karty Nr wpisu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy Podmiot Data dok. Pokaż kartę
A17/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 120 cm rosnącego na dziale ogrodowej 255 Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Gwarek" w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-12-2017
A16/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 140 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 94 ROD im. "Przylesie" w Kulowie w granicach działki ewidencyjnej nr 165/3.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-11-2017
A15/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa garunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 107 cm rosnącego w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 830 w obrębie Kotla.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA _P.W. ŚW. MARCINA 16-11-2017
A14/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 70 cm rosnącego w drodze powiatowej 1004D w granicach działki nr 197, obręb Kulów.. ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO06-11-2017
A13/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 115 cm rosnącego w granicach działki nr 84/5 położonej w obrebie Kulów w granicach ROD im, Hutnik " w Kulowie.RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY IM. "HUTNIK" W KULOWIE23-10-2017
A12/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 220 cm rosnącego w drodze powiatowej nr 1002D w granicach działki ewidencyjnej 460/2 w obrębie Chociemyśl.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO03-10-2017
A11/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 114 cm rosn.acego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Hutnik- działka ogrodowa nt 84, działka ewidencyjna nr 84/5 obręb Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-09-2017
A10/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew w tym: 1 drzewa garunku świerk srebrny o obwodzie pnia 72 cm i 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 102 cm, rosnących na Rodziinnym Ogrodzie Działkowym " "GWAREK" działka ogrodowa nr 240 nr ewidecyjny działki 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI31-08-2017
A9/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew gatunku świerk pospolity o obwodach pni: 51,54,58,84 cm i 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 60 cm rosnących na ogrodzie działkowym nr 9 Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przylesie" w KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-08-2017
A8/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 31 drzew gatunku topola, wierzba, jesion, olsza rosnących na działce oznaczonem numerem ewidecyjnym 229 w obrebie Moszowice , na której zlokalizowany jest ciek wodny Krzycki Rów.DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 16-06-2017
A5.2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 220 cm rosnącego w granicach działki nr 367/2 w obrębie Głogówko stanowiącej drogę powiatową nr 1004D.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO08-05-2017
A4/2017Zezwoleniaena usunięcie 2 drzew w tym 1 drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 210 cm i 1 drzewa gatunku jesion wyniosłyo obwodzie pnia 200 cm , rosnących w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 416 w obrębie Grochowice , teren cmentarza przykościelego.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. TRÓJCY ŚWIĘTEJ28-04-2017
A3/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa garunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 260 cm rosnącego w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 830 w obrębie Kotla.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA _P.W. ŚW. MARCINA 15-03-2017
A2/2017Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 100 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 95 ROD im. "Hutnik" w Kulowie połozonego w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 84/5.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-02-2017
A1/2017Wniosek o usunięcie drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 185 cm rosnącego na terenie ROD "Przylesie" w granicach działki ewidencyjnej 165/3 w obrębie KulówRODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY IM. "PRZYLESIE" W KULOWIE01-02-2017
A53/2016Wniosek na usunięcie 17 100 m2 krzewów gatunku: dzika róża, czarny bez, tarnina, akacja, forsycja, śnieguliczka, machonia, jeżyna, berberys, jabłoń, głóg, formy krzewiste - odrosty dębu, buku, brzozy, wierzby, olchy rosnących w pasie drogi powiatowej: - nr 1004 D kierunek Sobczyce - Krzekotówek - Głogówko - Kulów, - nr 1026 D przez wieś Kotla, - nr 1005 D kierunek Głogówko- Kotla, Grochowice, - nr 1003 D kierunek Kozie Doły - Kotla, - nr 1002 D kierunek Chociemyśl - Kozie Doły - Zabiele ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO16-12-2016
A52/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 80 cm rosnącego na dzialce nr 115 obręb ChociemyslOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI31-10-2016
A51/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 240 cm rosnącego na działce nr 286/2 obręb Kozie Doły.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-10-2016
A50/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew w tym 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 108 cm i 1 drzewa gatunku jodla o obwodzie pnia 90 cm rosnących na dzialce ogrodowej nr 13 ROD "PRZYLESIE" w granicavch działki osnaczonej numerem ewidencyjnym 165/3 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI17-10-2016
A48/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 155 cmrosącego w Kotli na ul. Głogowskiej w granicach dzialki nr 1323.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO07-10-2016
A49/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 drzew w tym 6 drzew gatunku klon grabolistny o obwodach pni 36, 34, 32, 33, 26, ( 30, 22 ), 7 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni: 120, 37, 60, 79, 26,43, 133, 1 drzewa gatunku głóg pospolity o obwodzie pnia 28 cm rosnących w granicach drogi powiatowej, ul. Górna w granicach działki nr 188.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO07-10-2016
A43/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku brzoza o obwodach pni 165, 165 cm rosnących na działce nr 9/13 obręb Głogowko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-10-2016
A44/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 75 i 45 cn rosnących na dzialce nr 1257/5 obręb Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-10-2016
A45/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 58 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 270 RODZ im. Relaks połozonego w granicach działki onaczonej numerem ewidencyjnym 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-10-2016
A46/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 120 cm rosnącego na dzialce ogrodowej nr 414 ROD im. Hutnki w granicach działki ewidencyjnej nr 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-10-2016
A47/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunkubrzozan o dwóch pniach o obwodzie po 105 każdy rosnącego na dzialce nr 91 i 92 ROD im. Gwarek połozonego w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-10-2016
A42/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 81 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 416 ROD "Relaks".OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-09-2016
A41/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 drzew gatunku brzoza i 476 drzew gatunku olsza oraz 500 m2 krzewóch gatunku tarnina rosnących z granicach działki nr 248/54 .w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-09-2016
A40/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 185 cm rosnącego na dzialce nr 482 w obrębie Sobczyce.BRAK05-09-2016
A39/2016Wniosek o wydanie zezwolenia nausunięcie 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 215 cm rosnącego na dzialce nr 13/2 obręb GłogówkoOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI30-08-2016
A37/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku topola o obwodach pni 202 i 230 cm, rosnących na działce rolnej oznaczonej num erem ewidencyjnym 179/3 w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-08-2016
A38/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew garunku jesion o obwodach pni 100 i 80 cm rosnących na działce nr 242 obręb Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-08-2016
A35/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 dzew gatunku sosna o obwodach pni 102 i 68 cm rosnących na dzialce nr 18/7 położonej w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-08-2016
A36/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 drzew gatunku wiąż o bwodach pni 90, 125, 80, 70, 70, 90, 90, 85, 90, 90 cm rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 293 w obrębie Kozie Doły.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-08-2016
A34/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku sosna o obwodach pni 100, 75, 65, 87, 75, ) w tym 1 drzewo o trzech pniach) rosnących na działce 51/2 w obrębie Krzekotówek.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-07-2016
A30/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 130 cm rosnącego na działce ne 1 w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI06-07-2016
A27/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew gatunku topola o obwodach pni 41, 44, 65, 86, 88 cm rosnących na działce 231/3 w obrebie Moszowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-07-2016
A29/2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku świerk o obwodach pni : 88, 79, 74,cm rosnących na działce nr 197 Rodzinnego Ogrodu Działkowego "RELAKS" w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-07-2016
A26/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku lipa o obwodach pni : 136 i 216 cm rosnących na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 35 połozonej w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-06-2016
A25/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku wią o obwodzie pnia 158 cm rosnącego na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 665 położonej w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI07-06-2016
A24/2016Wniosek i wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku topola o obwodach pni 115 , 300, 330 cm rosnących na działce nr 229 w Moszowicach i 514 w Chociemyśli.DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 01-06-2016
A23/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 239 m2 krzewów gatunku głóg i czeremcha rosnących w granicach działki ewidencyjnej nr 1138/1 połozonej w obrębie Kotla.POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A ODDZIAL GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WE WROCŁAWIU WYDZIAL EKSPLOATAC17-05-2016
A22/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 120 cm, rosnącego na dzialce nr 797/1 obręb Kotla. GMINNE GIMNAZJUM W KOTLI13-05-2016
A21/2016wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 104 drzew w tym gatunku świerk - 79 szt, jarząb 1 szt, topola 7 szt, sosna 6 szt, modrzew 3 szt. jodla 1 szt buk 7 szt rosnących w granicach działki rolnej nr 99/553 położonej w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI13-05-2016
A20/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 61 cm mierzonego bezpośrednio pod koroną drzewa, rosnącego na działce nr 170/2 polożonej w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-04-2016
A17/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku brzoza o obwodzie pnia 120 cm rosnącego w granicach działki nr 296 położonej w obrębie Kozie DołyOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI19-04-2016
A16/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 100 cm rosnącego na na dzialce ogrodowej nr 164 ROD im. PRZYLESIE" w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 165/3 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-04-2016
A15/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie onia 135 cm rosnącego w granicach działki nr 665/2 położonej w obrębie Ceber.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI07-04-2016
A14/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 220 cm rosnącego w granicach działki siedliskowej nr 282/2 , obręb Kozie DołyOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-03-2016
A12/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usnunicie 3 drzew gatunku świerk srebrny o obwodach pni: 91, 105, 111 cm rosnących na dzialce 826/4 w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-03-2016
A9/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 drzew gatunku brzoza o obwodach pni: 38,50,45,49, 28, 38, 27, 49, 35, 49, 49, 26 rosnących w granicach działki 148/1 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-03-2016
A5/2016Wniosek o wyadanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku jałowiec o obwodach pni 42, 41, 42 cm mierzonych pod koroną drzewa rosnących na działce nr 711/1 , obręb Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-03-2016
A6/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt drzew gatunku świerk pospolity o obwodach pni 27, 30, 35, 39, 40, 40, 45, 48, 57 rosnących w granicach działji nr 854/7 położonej w obrębie Kotla OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-03-2016
A7/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 420 cm rosnącego na dzialce 94/1 położonej w obrębie GrochowiceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-03-2016
A8/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku olcha o obwodach pni: 87,79,85 cm rosnących na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 172/2 obręb Skidniów OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-03-2016
A10/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku świerk pospolity rosnąchch na działce ogrodowej nr 141 ROD Gwarek w granicach działki ewidencyjnej nr 84/5 położonej w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-03-2016
A4/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk rosnącego na dzialce siedliskowej nr 358 w obrębie Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-02-2016
A3/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 103 cm rosnącego w na dzialce ogrodowej nr 108 ROD "HUTNIK" w granicach działki nr 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-02-2016
A1/2016Wniosek o wydanie zezwolenia nausunięcie drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 86 cm, 8 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia : 27, 33, 43, 28, 37, 36, 26, 35, 27,, 29, 28. 29, 30, gatunku 4 drzewa gatunku olcha o obwodzie pnia : 34, 25, 32, 18, 18, 18,, 20, 16 cm rosnących na działce nr 567/2 położonej w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-01-2016
A2/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk syberyjski rosnącego na działce nr 108 w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-01-2016
A59/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku grochodrzew o obwodach pni 130 i 170 cm rosnących na działce siedlikowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/1 w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI28-12-2015
A58/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk pospolity rosnącego na dzialce ogrodowej nr 27 ROD "Przylesie" w granicach działki ewidencyjnej nr 165/3 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-12-2015
A57/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 310 cm rosnącego na działce nr 405/4 w obrębie Skidniów.AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU SEKCJA ZAMIEJSCOWA W LEGNICY02-12-2015
A55/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięci 1 drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 245 cm rosnącego w granicach drogi powiatowej nr 1005 D w granicach działki ewidencyjnej nr 1034 w Kotli.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO30-11-2015
A56/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięci 1 drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 170 cm i 1 drzewa gatunku wiąz o dwóch pniach o obwodzie: 190, 210 cm rosnących w granicach drogi powiatowej nr 1026 D w granicach działki ewidencyjnej nr 1086/1 w Kotli.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO30-11-2015
A54/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3000m 2 krzewów gatunku tarnina rosnących na dzialce rolnej nr 7 położonej w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-11-2015
A53/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 130 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 104 ROD "HUTNIK" położonej w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-10-2015
A52/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 120 cm rosnącego w granicach działki nr 293 położonej w obrębie Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-10-2015
A51/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 75 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 161 Rodzinnego Ogrodu Działkowego "HUTNIK" w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-10-2015
A49/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew w tym 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 135 cm i 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni :135, 150, 275 rosnących w pasie drogi Wojewódzkiej nr 319.DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU29-09-2015
A45/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 155 cm rosnącego w granicach działi ogrodowej nr 106 RDD "RELAKS"w Kulowie. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-09-2015
A46/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąż o obwodzie pnia 160 cm rosnącego w granicach działki nr 605 w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-09-2015
A47/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 drzew gatunku olcha o obnwodach pni: 84, 77, 73, 72, 68, 58, 57, 51, 50, 48, 43, 25, 21, 16, 15, 14, 13, 12 rosnących w granicach działki 207/2 w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-09-2015
A41/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku brzoza o obwodzie pnia 120 cm,rosnącego na działce nr 206/3 położonej w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-09-2015
A42/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 200 cm rosnącego na działce nr 90/2 położonej w obrębie Skidniów miejscowość Pękoszow.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-09-2015
A43/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew w tym 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 145 cm i 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 86 cm rosnących na działce ogrodowej nr 365 ROD"HUTNIK" w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-09-2015
A44/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 135 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 138 ROD"HUTNIK" w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-09-2015
A40/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 17 drzew w tym 8 drzew gatunku świerk pospolity o obwodach pni: 100, 50, 80, 45, 45, 100, 105, 50 cm, 7 drzew gatunku brzoza o obwodach pni: 85, 55, 70, 90, 65, 50, 55 cm, 2 drzew gatunku mosrzew o obwodach pni: 56, 69 cm rosnących na działce ogrodowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "GWAREK" położonego w granicach działki ewidencyjnej nr 84/5 w obrębie Kulów,OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-09-2015
A38/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 221drzew w tym: gatunku klon 1szt, sosna szt 1, brzoza szt 2, wierzba szt 5, dąb szt 7, olsza szt 204 rosnących na cieku wodnym Moczar w granicach działek: 558/1, 558/2, 558/3, 559, 565/1, 566, 678 obręb Grochowice.DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 24-08-2015
A37/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 drzew gatunku grochodrzew o obwodach pni: 3 szt po 80 cm, 5 szt po 65 cm, 10 szt po 45 cm i 50 m2 krzewów rosnących na dzialce ewidencyjnej nr 1257/3 w obrębie Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-08-2015
A36/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 211 cm rosnącego w granicach drogi powiatowej nr 1004D w granicach działki nr 197.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO20-08-2015
A32A/2015budowa zespołu elektrowni wiatrowych "Kotla" wraz z infrastrukturą, gm. KotlaWIND PARK "KOTLA" SP. Z O.O.11-08-2015
A32/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew gatunku olcha o obwodach pni 120, 128, 130, 133, 135, 160, 250 cm rosnących na działce nr 181/2 obręb Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-08-2015
A30/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 300 cm rosnącego na działce nr 766/5 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
A29/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku srebrny świerk o obwodzie pnia 96 cm, rosnącego na terenie Rodzinnego ogrodu działkowego "Gwarek" nr działki 239 w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI17-07-2015
A28/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt drzew w tym 8 drzew gatunku robinia o obwodach pni 165, 85, 105, 100, 125, 140, 110, 120 cm i 5 drzew gatunku wiąz o obwodach pni: 160, 128, 132, 140, 152 cm rosnących w granicach drogi powiatowej nr 1005D ul. Podgórna w Kotli w granicach działki nr 1323.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO08-07-2015
A27/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku wierzba o 4 pniach o obwodzie: 100, 170, 230 i 260 cm rocnących na działce 84/5 Rodzinnego ogrodu działkowego im. "RELAKS" w Kulowie.RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "RELAKS"03-07-2015
A26/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew gatunku jesion o obwodach pni: 40, 52, 65, 67, 70, 132, rosnących na działce nr 1252 obręb Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-06-2015
A24/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku klon i jesion o obwodach pni 102 i 135 cm rosnących na granicy działki nr 75/2 i 76 w obrębie Moszowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-06-2015
A25/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 drzew w tym: 3 drzew gatunku klon o obwodach pni 95, 80, 56 cm, 1 drzewa gatunku świerk o powodzie pnia 30 cm, 8 drzew gatunku jesion o obwodach pni 56, 48, 66, 76, 51, 39, 53,38,40, oraz 1 krzewuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-06-2015
A23/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku topola o obwodach pni: 305, 354, 371 cm risnących na dzialce nr 223 obręb SkidniówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-05-2015
A22/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew w tym gatunku: świerk srebrny o obwodzie pnia 56 cm, świerk pospolity o obwodzie pnia 64 cm, tuja o obwodzie pnia 37 cm, cypry o obwodzie pnia 33 cm, cis o obwodzie pnia 26 cm rosnących na działce nr 122 w obrebie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-05-2015
A21/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 77 szt drzew gatunku olcha -samosiewów, rosnących na działce rolnej nr 650/14 obręb Ceber.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-05-2015
A20/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku wiąz o obwodach pni 200 i 50 cm oraz jednego drzewa gatunku czarny bez o obwodzie pnia 56 cm rosnących na działce nr 402 obręb Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-04-2015
A19/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 97 cm rosnącego w granicach działki ogrodowej nr 344 położonej na terenie ROD"HUTNIK" w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-04-2015
A18/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 215 cm rosnącego naw granicach drogi powiatowej nr 1005D , w granicach działki 1035 połozonej w obrębie Kotla i drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 205 cm rosnącego w granicach drogi powiatowej nr 1005D ,w granicach działki nr 4 położonej w obrębie Grochowice.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO20-04-2015
A17/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku robinia o 2 pniach o obwodach 93 i 97 cm rosnących na działce nr 21 w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-03-2015
A15/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk rosnącego na działce nr 54/4 obręb Krzekotówek.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-03-2015
A16/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku brzoza o trzech pniach: 88, 76,33 cm rosnącego na granicy działki nr 33/10 i 33/18 połozonych w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-03-2015
A14/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 922 drzew w tym : 639- gatunku czeremcha , 141 gatunku olcha, 43 gatunku brzoza i 99 gatunku wierzba rosnących w granicach działki nr 306/1 obręb Głogówko na rowie melioracyjnym.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-03-2015
A10/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 107 drzew gatunku sosna o obwodach pni: 80 szt -5-10 cm, 15 szt -11-15 cm, 12 szt - 16-20 cm rosnących na działce nr 248/55 w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI03-03-2015
A11/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew gatunku świerk o obwodach pni: 54, 48, 50, 47, 78 rosnących na dzialce nr 42 w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI03-03-2015
A12/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku lipa o obwodach pni 136 i 216 cm rosnących na działce nr 35 w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI03-03-2015
A13/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku tuja o 3 pniach o obwodach 30, 35,35 cm rosnącego na działce nr 264 położonej w obrębie Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI03-03-2015
A6/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 drzew gatunku olcha o obwodach pni 118 cm (3 szt), 90 cm (2 szt), 100 cm (2 szt), 80 cm (3 szt) i 1 drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 190 cm rosnących na dzialce nr 175 w obrębie SkidniówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-02-2015
A7/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew o obwodach pni: 90, 50, 106, 42, 70 gatunku wierzba rosnących na dzialce nr 366 w obrębe Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-02-2015
A8/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 27 drzew, w tym: 18 drzew gatunku brzoza, 1 buk, 4 graby i 4 sosny, rosnących na nieruchomości w granicach działek nr 9/4, 9/15, 9/16 w obrębie Głogówko. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-02-2015
A9/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 100 cm rosnącego na działce nr 93 w obrębie Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-02-2015
A5/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 drzew gatunku brzoza o obwodach pni : 55, 56, 64, 64, 72 , 76, 77, 78, 97, 110 rosnących w granicach działki nr 228/3 w obrębie Grochowice. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE16-01-2015
A1/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku świerk o obwodach pni: 70, 147, 105 cm 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 100cm i 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 93 cm rosnących na działce nr 523/2 w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-01-2015
A2/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku jesion o obwodzie pnia 160 cm, mierzonego na wysokości 130 cm,rosnącego na działce nr 562/2 połozonej w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-01-2015
A3/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 300 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, rosnącego na działce nr 598/1 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-01-2015
A4/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku jesion o obwodzie pnia 220 cm rosnącego na dzialce nr 93 w obrębie Skidniów (miejscowość Pękoszów).OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-01-2015
A52/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew gatunku głóg o obwodach pni 180, 105, 98 cm rosnących na działce nr 830 w obrębie Kotla.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA _P.W. ŚW. MARCINA 07-11-2014
A51/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku daglezja o obwodach pni :61, 43, 53 cm i 1 drzewa gatunku żywotnik-tuja o obwodzie pnia 39 rosnących na działce ogrodowej nr 153 ROD im. Hutnik w granicach działki o numerze geodezyjnym 84/5 w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-10-2014
A50/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 52 drzew gatunku sosna , rosnących na dzialce nr 248/54 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-10-2014
A46/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 31 drzew gatunku sosna , 3 drzew gatunku brzoza, 5 drzew gatunku dąb rosnących na dzialce nr 248/58 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-10-2014
A47/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 43 drzew gatunku sosna i 5 drzew gatunku brzoza, rosnących na dzialce nr 248/57 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-10-2014
A48/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 70 drzew gatunku sosna i 2 drzew gatunku brzoza, rosnących na działce nr 248/56 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-10-2014
A49/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 107 drzew gatunku sosna , rosnących na dzialce nr 248/55 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-10-2014
A45/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew garunku wierzba (1 drzewo o obwodzie pnia 90 cm) i 1 drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 190 cm rosnących na dzialce nr 650/16 w obrębie Skisniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-10-2014
A43/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 30 m2 krzewów gatunku jerzyna i tarnina rosnąch na dzialce nr 1/4 obręb Kulów miejscowośc Krążkówko. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-10-2014
A44/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku żywotnik -tuja o obwodzie pnia 112 cm rosnącego na działce nr 98/1 w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-10-2014
A42/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 80 cm rosnącego na dzialce nr 388 obręb Kulów w pasie drogi nr 310.DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU23-09-2014
A40/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku robinia (akacja) o obwodach pni 62 i 87 cm rosnących na działce nr 150/1 położonej w obrebie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-09-2014
A41-2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 170 cm rosnącego na działce nr 627/5 obręb Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-09-2014
A39/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 128 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 179 ROD"Hutnik" obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-09-2014
A38/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku robinia ( akacja) o obwodzie pnia 236 cm rosnącego na działce nr 298 w obrębie Skidniów.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA _P.W. ŚW. MARCINA 05-09-2014
A37/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 240 cm rosnącego w granicach działki nr 150/1 położonej w obrębie ChociemyślOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-09-2014
A36/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 55 cm rosnącego na działce siedliskowej oznaczonej numerem geodezyjnym 655/2 w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-08-2014
A35/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 95 cm i 2 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 45 i 45 cm rosnących na dzialce ogrodowej nr 266 na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "RELAKS w" w Kulowie w granicach działki nr 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI06-08-2014
A34/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 drzew gatunku sosona o obwodach pni: 150, 135,81, 70, 93, 110, 70 cm, 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 30 cm , 1 drzewa gatunku tuja o obwodzie pnia 20 cm , 10 m2 krzewów ozdobnych rosnących w granicach działki nr 84/5 obręb Kulów.RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "RELAKS"06-08-2014
A33/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew gatunku sosna o obwodach pnii 28, 37, 43 cm rosnących na działce nr 18/8 położonej w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-07-2014
A32/2014Zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku świerk o obwodach pni 66 i 50 cm i 2 szt drzew gatunku daglezja o obwodach pini 35 i 20 cm rosnących na dzialce nr 509/7 położonej w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI03-07-2014
A31/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku jesion o obwodach pni 35, 37, 40, 41 cm i 1 szt drzewa gatunku brzoza o obwodach pni 45 i 46 cm rosnących na działce nr 243/4 w obrębie SobczyceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI30-06-2014
A30/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 45 cm rosnącego na dzialce nr 53 obręb Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-06-2014
A29/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 65 cm rosnącego w granicach drogi powiatowej nr 1004D działki nr 197 w obrębie Kulów.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO16-06-2014
A28/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku lipa o obwodach pni 250 i 220 cm rosnących na działce nr 1327/2 w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-05-2014
A27/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drze gatunku modrzew o obwodach pni 85 i 75 cm rosnących na działce 84/5 w obrębie Kulów - Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Hutnik"OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-05-2014
A24/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku czeramcha o obwodzie pnia 52 cm rosnacego w obrębie Chociemyśl w drodze powiatowej 1002 D. ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO16-04-2014
A23/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew gatunku topola o obwodach pini 140 cm rosnących na dzialce nr 276 obręb ChociemyślOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-04-2014
A24./2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 140 cm rosnącego na dzialce nr 90 w obrębie Skidniów miejscowość PękoszówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-04-2014
A22/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew gatunku brzoza o obwodach pini : 73,75,86,70,72 rosnących na działce ogrodowej nr 327 ROD Hutnik w KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-03-2014
A17/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 130 cm rosnącego na działce nr 258 w obrębie Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-03-2014
A18/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew w tym 3 szt drzew gatunku wierzba o obwodach pni:90 cm, 160 cm, 160 cm oraz 4 szt drzew gartunku brzoza o obodach pni każde po 90 cm rosnących na dzialce 448/2 położonej w obrębie Kozie Doły.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-03-2014
A20/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 64 szt drzew gatunku klon i 7 szt drzew gatunku akacja rosnących w granicach działki nr 599 i 3848/1 położonych w obrębie Kulów w granicach drogi powiatowej nr 1004D pomiędzy miejscowościami Głogówko i Kulów , prawa strona drogi oraz 81 szt drzew gatunku klon i 5 szt drzew gatunku akacja rosnących w granicach działki nr 599 i 348/1 położonych w obrębie Kulów w granicach drogi powiatowej nr 1005 D pomiędzy miejscowościami Głogówko-Kulów , lewa strona drogi.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO12-03-2014
A19/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 szt drzew gatunku klon i 1 szt szt drzewa gatunku akacja rosnących w granicach działki nr 14 w pasie drogi powiatowej nr 1005D w miejscowości Głogówko, prawa strona drogi oraz 13 szt drzew gatunku klon 1 szt gatunku robinia rosnących w granicach działki nr 19 , drogi powiatowej nr 1005D w miejscowości Głogówko, lewa strona drogi.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO12-03-2014
A16/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku robinia ( akacja) o dwóch pniach , każdy o obwodzie po 50 cm rosnącego na działce nr 849 położonej w obrębie Kotla.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA _P.W. ŚW. MARCINA 10-03-2014
A15/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt drzew gatunku robinia(akacja) i 30 m2 krzewów gatunku tarnina i je żyna rosnących na działce nr 1/4 w obrębie Kulów w miejscowości Krążkówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-03-2014
A13/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świek o obwodzie pnia 104 cm rosnącego na dzialce nr 58/3 w obrębi Głogowko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-02-2014
A14/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku jesion o obwodzie pnia 250 cm rosnącego na działkach nr 828 i 831 położonych w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-02-2014
A10/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew gatunku brzoza, 81 szt drzew gatunku sosna, 2 szt drzew gatunku olcha rosnących w granicach użytku łąki na terenie działki 652/266 obręb Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-02-2014
A11/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 200 szt drzew gatunku sosna o obwodach pini od 24 cm do 47 cm rosnących na działce rolnej oznaczonej numerem 452 położonej w obrębie Grochowice. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-02-2014
A12/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt drzew gatunku akacja i 30 m2 krzewów tarniny rosnących na działce nr 4/1 położonej w obrębie Kulów. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-02-2014
A9/2014Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa o dwóch pniach o obwodach pni 226 i 242 cm gatunku jesion rosnącego na działce nr 337 w obrębie Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI19-02-2014
A8/2014Wniosek na usunięcie 48 szt drzew gatunku olcha, 7 szt. drzew gatunku wierzba, i 300 m2 krzewów gatunku dzika róża, dziki bez, czeremcha rosnących na działce 351/4 położonej w obrębie Kotla OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-02-2014
A7/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku robinia o obwodzie pnia 214 cm rosnącego na działce nr 611 w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-01-2014
A2/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 270 cm rosnącego na działce nr 85/11 w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-01-2014
A3/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 270 cm rosnącego na działce nr 85/1 w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-01-2014
A4/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 125 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 292 ROD. Hutnik, w granicach działki geodezyjnej nr 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-01-2014
A5/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt drzew gatunku olcha, wierzba, jesion rosnących na działkach nr 189, 282, 382 w obrębie Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-01-2014
A6/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku lipa rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1005 D w granicach działki nr 527/3 w obrębie GrochowiceZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO21-01-2014
A14/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew gatunku modrzew o obwodzie pnia 80 cm rosnącego na działce zabudowanej położonej w obrębie Kotla. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI07-10-2013
A12/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów traniny,dzikiej róży,wierzby, carnego bu o łacznej pow. 1632m2 rosnących na działce stanowiącej row melioracyjny w Kotli.STAROSTA GŁOGOWSKI07-10-2013
A13/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 110 cm osnącego na rowie melioracyjnym w Kotli.STAROSTA GŁOGOWSKI07-10-2013
A02-1/2013Zmiana sposobu użytkowania magazynu zbożowego na wiatę przeznaczoną do hodowli bydła w systemie na głębokiej ściole o docelowej liczbie 140 DJP na działce o nr geod. 621 w obrębie Głogówko OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2013
A10/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew gatunku sosna o obwodach pni: 100, 140, 140, 210 cm rosnących na działce zabudowanej we wsi Krążkowko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-08-2013
A11/2013Wniosek o o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 1 szt. gatunku lipa o obwodzie pnia 100 cm i 1 szt gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 330 cm rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1005D w Kotli.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO27-08-2013
A9/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 170 cm rosnącego na działce siedliskowej w KrążkówkuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI13-08-2013
A8/2013Zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 40 cm rosnącego na działce nr 15/2 położonej w obrębie GłogówkoMIGA GARDEN SYSTEM ZAKŁAD GŁOGÓWKO05-07-2013
A6/2013Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa garunku robinia o obwodzie pnia 190 cm rosnącego na dzialce siedliskowej nr 180 położonej w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-06-2013
A5/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku sosna o obwodach pni 56 i 66 cm i 10 szt drzew gatunku brzoza o obwodach pni : 34, 40, 50, 50, 53, 58, 63, 65, 70, 72 cm rosnacych na działce nr 148/5 położonej w obrebie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-06-2013
A4/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 212 cm rosnacego w drodze wojewodzkiej nr 319 obręb SobczyceDOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU20-05-2013
A3/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa kasztanowca o obwodzuie pnia 250 cm rosnącego na dzialce siedliskowej w obrebie GrochowiceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-04-2013
A2/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt drzew gatunku brzoza o obwodach pni: 31, 25, 21, 34,62, 38, 54, 52, 49 cm rosnących na Roddzinnym Ogrodzie Działkowym Przylesi w KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-04-2013
A1/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 240 cm rosnącego w obrębie G;łogówkoOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-04-2013
A33/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew gatunku brzoza o obwodach pni: 52, 71, 68 cm rosnących w granicach działki oznaczonej numerem geodezyjnym 187/8 położonej w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-11-2012
A32/2012Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 620 cm rosnącego w granicach działki nr 103 w obrębie Głogówko.STAROSTA GŁOGOWSKI21-11-2012
A31/2012Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 75 cm rosnącego w obrębie Kozie DołyOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-10-2012
A30/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 150 cm rosnącego w drodze powiatowej nr 1004 D w obrębie Głogówko.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO02-10-2012
A29/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec rosnącego w drodze powiatowej nr 1005 w obrębie KotlaZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO02-10-2012
A28/2012Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 265 cm rosną w obrębie wsi Kotla,OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI19-09-2012
A26/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku robinia o obwodzie pnia 220 cm rosnącego na dzialce zabudowanej w obrębie GłogówkoMIGA GARDEN SYSTEM ZAKŁAD GŁOGÓWKO12-09-2012
A27/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 63 cm i 1 szt. drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 135 cm rosnących na ogrodzie działkowym -ROD"Przylesie" w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-09-2012
A25/2012Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku robinia( akacja) o obwodzie pnia 140 cm rosnącego w Krzekotówku.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-09-2012
A24/1012Wniosek o osunięcie 1 szt drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 150 cm rosnącego w obrębie Chociemyśl w pasie drogi powiatowej nr 1002 DSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE04-09-2012
A23/2012Wniosek na usunięcie 1 szt drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 240 cm rosnącego na dzialce siedliskowej w obrębe Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-08-2012
A22/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 85 cm rosnącego na działce siedliskowej w MoszowicachOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-08-2012
A21/2012Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 250 cm rosnącego na dzialce rolnej w obrębie Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI06-08-2012
A20/2012Wniosek o usuniecie 2 szt drzew gatunku kasztanowiec o obwodach pni 200 i 260 cmrosnących na dzialce zabudowanej w Grochowicach.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI06-07-2012
A18/2012Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 260 cm w Krzekotówku i 6 szt drzew gatunku klon o obwodach pni 100, 140, 200, 210, 260, 310 cm w Głogówku rosnących w drogach powiatowychSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE05-07-2012
A19/2012Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 220 cm rosnącego w drodze powiatowej nr 1005 D w Kotli.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE05-07-2012
A17/2012Wniosek o usunięcie 380 szt drew gatunku topola kanadyjska (wiek 40-45 lat) rosnących w granicach dróg wowiatowych nr 1002 D, 1003D, 1004 D tj. od drogi wojwódzkiej relacji Głogów- Nowa Sół - Zaiele-Kozie Doły-Kotla.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE18-06-2012
A16/2012Wniosek na usunięcie 1 szt drzewa gatunku jesion o obwodzie pnia 84 cm rosnącego na działce sieliskowej w Skidniowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-06-2012
A12/2012Wniosek o usunięcie 4 szt drzew gatunku robinia o obwodach pni : 94, 96, 98, 101 cm rosnących w obrębie GłogówkoOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-05-2012
A13/2012Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 350 cm rosnącego w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-05-2012
A14/2012Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 66 cm i krzewów o pow. 14,16 m2 rosnących w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-05-2012
A15/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku brzoza o obwodzie pnia 140 cm rosnącego w obrębie Kozie Doły.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-05-2012
A10/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 szt drzew gatunku sosna o obwodach pnii 30-40 cm rosnących na dzialce rolnej w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-05-2012
A11/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 63 szt drzew gatunku olcha o obwodach pnii 25-45 cm ronących na dzialce rolnej w obrębie KulówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-05-2012
A9/2012Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew gatunku grab o obwodach pnii 40, 40, 49 cm rosnących w obrebie Kulów. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-05-2012
A8-2012Wniosek o usunięcie 8 szt drzew gatunku wiąz o obwodach pni 41, 43, 43, 45, 45, 74, 56, 58, sosnących na dzialce siedliskowej w obrębie Kozie Doły.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-02-2012
A6/2012Wniosek o usunięcie 2 szt drzew gatunku wiąż o obwodach pni :78, 85 cm rosnących na działce rolnej w obrębie SkidniówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-02-2012
A7/2012Wniosek o usunięcie 4 szt drzew gatunku lipa (2 szt) i topola( 2szt) o obwodach pni :48, 32, 38, 96 cm rosnących na działce siedliskowej i rolnej w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-02-2012
A5/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 82 cm rosnącegop w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-02-2012
A3/2012Usunięcie 4 szt drzew gatunku klon o obwodzie pni 190, 170, 200, 260 cmrosnących w posie drogi powiatowej 1004, i 1005 w GłogówkuSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE08-02-2012
A4/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew: 1 szt gatunku klon o pbwodzie pnia 110 cm rosnącego w drodze powiatowej nr 1002D w Chociemyśli, 1 szt gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 106 cm i 1 szt gatunku robinia o obwodzie pnia 94 cm rosnacych w drodze powiatowej nr 1005D w Kotli i w szt gatunku lipa o obwodzie pnia 106 cm rosnącego w granicach drogi nr 1004 D w Głogóku STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE08-02-2012
A2/2012Wmniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew ( 1 szt akacja, 3 szt topola) ronących w obrębie Kotla(dzialka rolna)OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-02-2012
A1/2012Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 270 cm rosnącego na działce siedliskowej w KotliOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-01-2012
A29/2011Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 180 cm rosnącego na nieruchomości zabudowanej we wsi Krążkówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-12-2011
A28/2011Wniosek o zezwolenie nausunięcie 1 szt drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 150 cm rosnącego na dzialce siedliskowej w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-12-2011
A27/2011Wniosek na usuniecie 1 szt drzewa gatunku brzoza o obwodzie pnia 150 cm rosnącego w obrebie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI07-12-2011
A26/2011Usunięcie 11 szt drzew gatunku topola rolnących w obrębie Ceber na dzialce zabudowanej.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI28-11-2011
A25/2011Usuniecie 1 szt drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 67 cm rosnącego na dzialce siedliskowej w KotliOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-11-2011
A24/2011Wniosek o usunięcie 2 szt drzew gatunku wierzba i wiąż rosnących na działce rolnejw Kotli .OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-10-2011
A23/2011Wniosek o usunięcie 87 szt drzew gatunku gaatunku olsza, wierzba rosnących na rzece Starka i Bogomicki z powodu planowanej realizacji inwestycji Skidniów-Pękoszów - zabezpieczenie przed wodami przesiąkowymi.DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 16-09-2011
A22/11Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku lipa i klorn rosnących w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-09-2011
A21/11Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sz drzew gatunku wierzba o obwodzie pnia 377 cm 1 szt drzewa posusz o obwodzie pni 31 cm oraz 1 szt drzewa gatunku olsza o obwodzie pnia 82 cm rosnących w obrębie Skidniów.ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA W LEGNICY06-09-2011
A20/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 375 cm rosącego na działce rolnej w obrębie Chociemyś.lOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-08-2011
A19/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt drzew gatunku klon, lipa, brzoza rosnących w pasie drog wojewodzkich nr 319 i 321 w granicach Gminy Kotla.DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU25-08-2011
A17/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew gatunku świerk o obwodach pni: 57,60,60 cm rosnących na działce ogrodowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Przylesie"Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-08-2011
A18/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 89 cm rosnącego na działce ogrodowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Przylesie"w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-08-2011
A16/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku wierzba rosnącego na ciekuBogomickim w obrębie Chociemyśl na działce nr nr 513/2.DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 27-07-2011
A15/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt drzew gatunku olcha rosnących na dzialce rolnej w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-07-2011
A14/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 42 cm rosnacego na dzialce siedliskowej w Głogówku.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-07-2011
A13/2011wniosek o usunięcie drzewa gatunku grochodrzew o obwodzie pnia 120 cm rosnącego w obrębie Głogow ko na działce nr 46OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-06-2011
A11/2011Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk rosnącego na działce siedliskowej we wsi Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-05-2011
A12/2011Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku lipa rosnącego na dzialce siedliskowej we wsi Krążkówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-05-2011
A10/2011Wniosek w sprawie usunięcia 1 szt drzewa gatunku dąb rosnącego w obrębie Krzekotówek.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI31-03-2011
A6/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku modrzew w obrębie wsi Zabiele.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-03-2011
A7/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew w tym 2 szt gatunku jesion i 1 szt gatunku lipa ronących w miejscowości ZabieleOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-03-2011
A8/2011Wniosek o usunięcie 2 szt drzew gatunku wierzba rosnących w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-03-2011
A9/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drze gatunku dąb i olcha rosnących w Zabielu.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-03-2011
A5/2011wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zadanie inwestycyjne polegające na: "budowie tartaku zlokalizowanego w Krzekotówku, na działce nr 17/4, obręb Krzekotówek, gm. Kotla".OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-03-2011
A3/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew gatunku topola rosnących na dzialce rolnej w Kozie DołachOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-02-2011
A2/2011Wniosek o usunięcie 5 szt drzew gatunku topola w obrebie SobczyceSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE10-02-2011
A1/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew gatunku olcha i 600m2 krzewów gatunku jeżyna w KotliOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI19-01-2011
A4/2011Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji po nazwą: "Zespół elektrowni wiatrowych FARMA WIATROWA KOTLA z infrastrukturą"EKOWAT ROBERT SPECHT SP. J.12-01-2011
A34/2010Wniosek o usunięcie 2 szt drzew gatunku klon o obwodach pni 200 i 210 cm rosnących w drodze powiatoej 1005 D w Głogówku.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE10-12-2010
A31/2010wniosek o usunięcie drzew gatunku : 2 szt modrzew, 1 szt. świerk, 1 szt robinia, 11 szt olcha rosnących w KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-11-2010
A32/2010wniosek o usunięcie drzew gatunku brzoza szt 2, sosna szt 13, klon szt 5 rosnących na działce rolnej obręb Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-11-2010
A33/2010Wniosek o usunięcie 5 szt drze gatunku robinia rosnących na działce siedliskowej w GrochowicachOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-11-2010
A30/2010wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba rosnącego w ZabieluOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-11-2010
A27/2010wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew w tym 3 szt gatunku olcha i 1 szt. gatunku wierzba w KulowieSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE15-11-2010
A28/2010wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 szt gatunku olcha, wierzba, brzoza rosnących na rowie melioracyjnym w Sobczycach STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE15-11-2010
A29/2010wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów 7222 m2 gatunku wierzba, róża, głog, jeżyna, czarny bez z rowow melioracyjnych Skidniów , Chociemyśl, Kozie Doły.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE15-11-2010
A26/2010Usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza o obwodzie pnia 144 cm w KotliOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-10-2010
A25/2010usunięcie 2 szt drzew gatunku topola o obwodach pni 265 i 350 cm w SobczycachOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-09-2010
A24/2010Wniosek o usuniecie drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 105 cm rosnącego w Moszowicach.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-09-2010
A22/2010usunięcie drzew gatunku topola rosnących przy drogach powiatowych (Chociemyśl- dr woj. nr 321, Kotla-Grochowice, Sobczyce-Krzekotowek)ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO23-08-2010
A23/2010Usuniecie 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec rosnacego prze drodze powiatowej 10005 D w Kotli.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE23-08-2010
A21/2010Pobór wód podziemnych z 3 istniejących studni (przemiennie), budowa zbiornika wyrównawczego dla potrzeb deszczowni, budowa drogi dojazdowej z płyt betonowych do zbiornika oraz placu manewrowego przy zbiorniku, na działce na 1252, obręb Kotla, gm. KotlaGOSPODARSTWO ROLNE CEBER S.C. 18-08-2010
A20/2010wniosek o usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew obręb kotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-07-2010
A19/2010wniosek o usunięcie 14 szt drzew garunku sosna o obwodach pini 30-40 cm w KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-06-2010
A18/2010wniosek o usuniecie 17 szt drzew rosnących w granicach drogo powiatowej nr 1004D i 1005D obręb GłogówkoSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE13-05-2010
A17/2010wniosek o usunięcie 6 szt drzew gatunku sosna rosnących na dzia lce siedliskowej w obrębie GrochowiceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-04-2010
A16/2010wniosek o usunięcie 14 szt drzew gatunku olsza, 2 szt drzew gatunku topola i 3 szt drzew gatunku wierzba rosnących w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-04-2010
A15/2010wniosek o usunięcie 5 szt drzew gatunku brzoza, 3 szt drzew gatunku dąb i 1 szt drzewa gatunku wierzba rosnących w obrębie KulówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-04-2010
A12/2010wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunktu topola o obwodzie pnia 190 cm rosnącego na działce rolne w obrębie SobczyceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-03-2010
A13/2010wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt drzew gatunku wierzba rosnących w obębie Skidniów przysiólek PękoszówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-03-2010
A14/2010wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew gatunku olsza rosnących w obrębie SkidniówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-03-2010
A10/2010wniosek o usunięcie drzew 15 gatunku olsza w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-03-2010
A9/2010wniosek o usunięcie 2 szt. drzew gatunku dąb o bwodach pni 190 i 200 cm rosnących w ZabieluOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-03-2010
A7/2010wniosek o usunięcie drze w: 1 szt gatunku topola i 1 szt gatunku kasztanowiec w obrębie Kozie DołyOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-03-2010
A8/2010wniosek o usunięcie drzew 2 szt gatunku brzoza obręb SoczyceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-03-2010
A11/2010Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa i eksploatacja 19 siłowni wiatrowych o łącznej mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową o nazwie FARMA WIATROWA CEBER 45MW zlokalizowanej z Gminie Kotla w obrębie geodezyjnym Ceber na działkach: 684, 650/18, 652/2, 656, 658/2, 697, 667/1, 669/3, 676/2, 646/5, 669/1, 684, 662, 682/1, 665/11, 673/6 ".EKOWAT 1 SP. Z O.O.03-03-2010
A5/2010wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb o obwodzie nia 210 cm w GłogówkuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-02-2010
A4/2010wniosek o sunięcie drzea gatunku dzika śliwa -obręb KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-02-2010
A3/2010wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt sosny, 1 szt dębu, 1 szt klonu, 1 szt akacjiOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI19-02-2010
A2/2010wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia 1 szt drzewa gatunku brzoza w GłogówkuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-02-2010
AWnioseko wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku grochodrzewo o obwodzie pnia 120 cm rosnącego na działce siedliskowej w KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-01-2010
A1/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku grochodrzew o obwodzie pnia 120 cm rsnącego w obrębie KulówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-01-2010
A44/09Budowa zespołu 25 elektrowni wiatrowych o mocy od 2,0do 3,0 MW wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną, Gmina KotlaWIND PARK KOTLA SP. Z O O , 14-12-2009
A43/09wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb rosnącego na dzialce nr 177/3 obręb MoszowiceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-12-2009
A42/09wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec sosnącego na działce 331 w SkidniowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-11-2009
A41/09wniosek o usunięcie drzew 6 szt sosny i 30 szt brzozy rosnących na dzialce nr 54/8 w GłogowkuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-11-2009
A40/09wniosek na usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola rosnącej w granicach działki nr 418 obręb SobczyceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-11-2009
A38/09wniosek na usunięcie drzew gatunku topola 2 szt obręb Zabiele i Kozie Doły - droga powiatowa nr 1002DSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE23-11-2009
A39/09wniosek na usunięcie 1 szt drzewa gatunku klon rosnącego w granicach działki nr 19 (droga powiatowa nr 1005 DSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE23-11-2009
A36/09wniosek o usunięcie drzew 16 szt drzew gatunku sosna i 2 szt drzew gatunku brzoza w granicach działki rolnej nr 382 i 383 w GrochowicachOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-11-2009
A37/09wniosek na usunięcie 6 szt drzew gatunku sosna , 1 szt drzewa gatunku brzoza i 8 szt drzewa gatunku głóg w granicach działki nr 298 w GrochowicachOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-11-2009
A35/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb rosnącego na dzialce nr 177/3 obręb MoszowiceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-11-2009
A34/09wniosek o usunięcie 190 szt drzew gartnku sosny ( samosiei) o obwodach pnii 15-25 cm rosnących na działce 33/2 w obrębie Kulów OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-10-2009
A33/09usunięcie drzewa gatunku świerk na Ogrodzie Działkowym "Gwarek" działka ogrodowa nr 288OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-10-2009
A32/09wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na "Skidniów - Pękoszów , zabezpiecznie przed wodami przesiąkowymi, gm. Kotla".DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 22-09-2009
A31/09wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przesięwzięcia polegającego na "budowie i eksploatacji 20 siłowni wiatrowych o łącznej mocy 40 MW wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Gmina Kotla"EKOWAT ROBERT SPECHT SP. J.09-09-2009
A30/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt dzewa gatunku topola w ChociemyśliOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-09-2009
A29/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w granicach działki nr 273/3 i 423/1 w Sobczycach-aleja przy drodze wojewódzkiej nr 319OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-08-2009
A27/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew kasztanowców o obwodach pnii 157 cm i 157 cm rosnącyc w pasie drogi powiatowej 10005 D w KotliPOWIAT GŁOGOWSKI11-08-2009
A28/09wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt drzew gatunku: dąb szt 2, klon szt 5 lipa szt. 4, jesion szt 1, topola szt 1rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 321 i 319DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU11-08-2009
A26/09wniosek o wydanie zezwolenia na uunięcie 1 szt drzewa gatunku sosna OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-08-2009
A24/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew garunku klon sosnacych w granicach drogi powiatowej Nr 1005 D w obrebie GłogowkoSTAROSTA GŁOGOWSKI10-07-2009
A23/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 60 m 2 krzewow gatunku śnieguliczka i 4 szt krzewow gatunku czarny bez i grochodrzew w CebrzeOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-06-2009
A22/09wniosek o usunięcie 3 szt drzew gatunku lipa rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej 1005D w m. Grochowice.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE15-06-2009
A20/09wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt drzewa gatunku lipa w pasie drogi nr 1005 D w Kotli ul Głogowska przy posesji nr 75STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE02-06-2009
A21/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości stanowiacej rów (działka nr 319) obręb Kulów.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE02-06-2009
A19/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew gatunku brzoza w obrebie KulówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-05-2009
A18/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku topola rosnących prz Rowie krzyckim w MoszowiachDOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 29-05-2009
A17/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb rosnacego na działce siedliskowej w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-05-2009
A16/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola w ChociemyśliOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-05-2009
A13/09wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa garunku robinia w GłogówkuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-04-2009
A14/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku topola w ChociemyśliOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-04-2009
A15/09wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku jesion w PękoszowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-04-2009
A12/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku wierzba w obrębie GłogówkoOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-04-2009
A11/09 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku wiązOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-03-2009
A8/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt drzew kasztanowca i 1 szt drzewa gatunku lipa w pasie drogi powiatowej 1005 D w Kotli przy ul GłogowskiejSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE24-03-2009
A9/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku topola 4 szt. rosnących w pasie drogi powiatowej 1002 D w Kozie DolachSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE24-03-2009
A10/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew gatunku topola rosnącyc w pasie drogi powiatowej 1002 D w ChociemyśliSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE24-03-2009
A7/09wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie czterech silosów o pojemności do 250 ton, podajnika ziarna, suszarni płodów rolnych, garażu na maszyny rolnicze konstrukcji stalowej szer. 20 m i dł. 25 m, garażu na maszyny rolnicze konstrukcji betonowej do 9 m szer. i dł. 14m, garażu na maszyny rolnicze konstrukcji betonowej do 5 m szer. i 8 m długości, na działce nr 660/1, obręb Ceber, Gmina Kotla" OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-03-2009
A6/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku robinia w GłogówkuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI06-03-2009
A5/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drew: 2 szt. akacji , 1 szt olcha , 1 szt klon w Skidniowie dzialka nr 321OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-03-2009
A4/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa w Grochowicach w drodze powiatowejSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE10-02-2009
A3/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku topola w MoszowicachOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI28-01-2009
A1/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 4 szt gatunku grochodrzew w KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-01-2009
A5/08zezwolenie na usunięcie dzew: 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec na działce nr 1089/2 w Kotli i 1 szt drzewa gatunku klon na działce nr 384/1 w KulowieSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE11-12-2008
A6/08usunięcie drzewa gatunku topola rosnącego na działce 135 w KrzekotówkuSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE11-12-2008
A4/08"zaadoptowanie istniejących budynków na halę produkcyjną bieżnikowni opon do samochodów ciężarowych, dostawczych i rolniczych, magazyn opon, serwis napraw opon oraz pomieszczenia biurowe, na działkach nr 10, 603, obręb Głogówko, Gmina Kotla" INTER - GUM SP. Z O.O.21-08-2008
A3/08Zalesienie działek rolnych o numerach: 147/3 o pow. 28,1090 ha i 198/2 o pow. 25,38 ha leżących w Grochowicach, gmina Kotla i przekwalifikowanie działek na grunty leśneOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-07-2008
A1/08Kanalizacja sanitarna we wsi Moszowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kotli wraz z gospodarką osadami na oczyszczalni ścieków w Kotli GMINA KOTLA16-02-2008
A1Budowa sieci wodociągowej na działce 145 w Kulowie, Gmina KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI17-08-2007
A2/08Zalesienie działek rolnych o numerach: 147/3 o pow. 28,1090 ha i 198/2 o pow. 25,38 ha leżących w Grochowicach, gmina Kotla i przekwalifikowanie działek na grunty leśneOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-07-2007

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla